عضویت در سایت

 

  • 2- آدرس ایمیل را معتبر و با حروف کوچک وارد کنید.
  • 3- آدرس ایمیل با www آغاز نمی شود.
  • 4- شماره موبایل را معتبر وارد کنید, مثال 09123456789
  • 5- رمز عبور را ایمن انتخاب کنید و از 123456 هرکز استفاده نکنید .
  • 5- رمز عبور به حروف بزرگ و کوچک حساس است.