آگهی های فوری

خط تولید لبنیات ۱ تن

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اصفهان
728 بازدید

فروش هموژن با ظرفیت 2 تن

۱ ماه پیش
اصفهان
1428 بازدید

فروش آیس بانک استوک در اصفهان

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ماه پیش
اصفهان
76053 بازدید

فروش خط تولید لنت ترمز

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ماه پیش
اصفهان
2621 بازدید

فروش خط تولید رب گوجه فرنگی

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ماه پیش
اصفهان
1478 بازدید

تجهیزات سردخانه استوک صفحه 15

خرید و فروش چیلر دست دوم

خرید و فروش چیلر دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
خرید کمپرسور دست دوم

خرید کمپرسور دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
فروش کمپرسور دست دوم

فروش کمپرسور دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
خرید چیلر دست دوم

خرید چیلر دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
فروش چیلر دست دوم

فروش چیلر دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
بازاریاب خرید و فروش کمپرسور دست دوم

بازاریاب خرید و فروش کمپرسور دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
بازاریاب فروش کمپرسور دست دوم

بازاریاب فروش کمپرسور دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
بازاریاب خرید کمپرسور دست دوم

بازاریاب خرید کمپرسور دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
بازاریاب خرید و فروش چیلر دست دوم

بازاریاب خرید و فروش چیلر دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی
بازاریاب فروش چیلر دست دوم

بازاریاب فروش چیلر دست دوم

يكشنبه 28 بهمن 1397
تهران
توافقی