باکت میکسر بتن با تخلیه عمودی و افقی کارکرده در تهران