کانوایر هوایی زنجیر ترولی با گیره کارکرده در تهران